Operador General del SMSSM

Curs complet

Tarifa:

Abans: €1335 / Ara: 1250

Actualización

Tarifa:

290€

Noves dates Proximament!!

Suscripción Club de Navegación

1.250,00

El curs d’ Operador de Ràdio General del Sistema Mundial de Socors esta dirigit atoda persona que exerceixi o tingui a càrrec seu comeses relacionades amb el servei radioelèctric a bord d’un vaixell que hagi de participar en el SMSSM posseïrà el títol corresponent del SMSSM, expedit o reconegut per l’Administració segons el que disposa el Reglament de Radiocomunicacions.

Els capitans i oficials i patrons (incloent-hi els PPER) encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim a la zona A1.

El curs inclou:

› Manual del curs “Operador General”.

› Material de papereria: bolígraf i llibreta.

› Programa del curs.

› 50 hores de classes teòriques.

› 70 hores de classes pràctiques.

Conocimientos:

› Característiques bàsiques del servei mòbil marítim.

› Coneixements pràctics i habilitació de l’equip bàsic de l’estació d’un barc.

› Procediments operacionals i operació detallada de la pràctica dels sistemes SMSSM i els seus subsistemes.

› Capacitats i procediments operacionals per a les comunicacions generals.

Requisitos:

› DNI, NIE o passaport, en vigor.

› Edat mínima 18 anys.

› Assistència Obligatòria.

El Certificat de Formació Bàsica en Seguretat és obligatori per a tot personal contractat a bord d’un vaixell de navegació marítima i que exerceixi funcions professionals marítimes als vaixells civils, així com a aquells als quals se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell , en virtut del Quadre d’Obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d’Emergències de Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

D’altra banda, hi ha en marxa un projecte que complementarà l’actual Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo, en el que especifica que tenint el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat les titulacions d’esbarjo com el PER (Patró d’Embarcacions d’Esbarjo), PI (Patró de Iot) o CY (Capità de Iot), podran prestar alguns serveis remunerats, com per exemple:

  • El transport de persones i mercaderies efectuat mitjançant embarcacions d’esbarjo amb destinació a altres embarcacions o vaixells d’esbarjo.
  • La realització d’excursions turístiques i la pràctica de la pesca d’esbarjo.
  • Realitzar activitats d’atracament, fondeig o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.
  • Realitzar proves de mar a bord d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.
  • Govern d’embarcacions destinades al socorrisme a les platges.
  • Prestar serveis de tripulació a embarcacions.

El curs per a l’obtenció del CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA s’imparteix conforme a allò establert per la normativa nacional d’aplicació i significadament conforme al que disposa la Regla VI/1 del conveni STCW; Secció A-VI/1 (Quadres A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 i A-VI/1-4) i B-VI/1 del codi de formació . Per a la seva estructuració s’han tingut en compte les recomanacions i els continguts del Curs modalitat OMI:

  • Curs model OMI 1.19. “Tècniques de supervivència personal”
  • Curs model OMI 1.20. “Prevenció i lluita contra incendi”
  • Curs model OMI 1.13. “Primers auxilis bàsics”
  • Curs model OMI 1.21. “Seguretat personal i responsabilitats socials”

Per impartir els continguts que preveu aquest curs s’ha previst una durada de 70 hores lectives, distribuïdes en 45 hores d’un contingut teòric, 25 hores en contingut pràctic i 2 hores per realitzar les avaluacions.

També et pot interessar…

Formació bàsica en seguretat

749€ 599€

Vaixells de passatge

290€ 270€

Formació sanitària inicial

390€ 370€

Avançat en lluita c/ incendis

499€ 469€

F. bàsica en protecció

190€ 180€

Operador restringit SMSSM

549€ 519€