Prepara’t per treballar al Mar!

CURS STCW

Prepara’t per treballar al Mar!

CURS STCW

Formació Bàsica en Seguretat Marítima

Amb el certificat tindràs el permís per treballar a la Mar, sigui quina sigui la teva professió, podràs exercir viatjant a bord per tot el món.

599,00

(Garantim el millor preu)

Amb el certificat tindràs el permís per treballar a la Mar, sigui quina sigui la teva professió, podràs exercir viatjant a bord per tot el món.

Durada: 9 o 13 dies.

Port Fòrum, Barcelona.

Certifica per a tota mena d’embarcacions.

Neteja

Parlem:

Sobre el curs:

El curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima STCW us servirà per obtenir coneixement de supervivència, seguretat, lluita contra incendis i auxilis bàsics.

El que inclou:

Manual del curs “Formació bàsica de seguretat”.

Material de papereria: bolígraf i llibreta.

Programa del curs.

45 hores de classes teòriques.

25 hores de classes pràctiques.

Conocimientos:

Conéixer i utilitzar els diferents dispositius salvavides de bord.

Conèixer les diferents tècniques de supervivència a la mar.

Prendre mesures en cas d’abandó de vaixell.

Conéixer els diferents mitjans d’extinció a bord.

Tenir destresa a la localització de foc i fum.

Conéixer l’actuació en cas d’incendi.

Conéixer els diferents agents extintors.

Conéixer la utilització dels equips respiratoris autònoms.

Saber com actuar en cas daccident.

Tenir coneixement dels primers auxilis.

Utilitzar la farmaciola.

Conéixer els diferents procediments d’evacuació d’un ferit.

Avaluar els diferents perills i emergències que es puguin produir a bord

Conéixer els plans de contingència

Utilitzar els diferents equips i mitjans de supervivència.

Conéixer els efectes de la contaminació mediambiental i la manera de prevenir-los.

Conéixer el pla nacional de salvament i els procediments d’auxili.

Conèixer els diferents mitjans de seguretat a la feina i equips de seguretat personal.

Conèixer els perills de la droga i l’alcohol a la feina.

Planificació del curs:

El curs per a l’obtenció del CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA s’imparteix conforme a allò establert per la normativa nacional d’aplicació i significadament conforme al que disposa la Regla VI/1 del conveni STCW; Secció A-VI/1 (Quadres A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 i A-VI/1-4) i B-VI/1 del codi de formació . Per a la seva estructuració s’han tingut en compte les recomanacions i els continguts del Curs modalitat OMI:

Curs model OMI 1.19.: Tècniques de supervivència personal.

Curs model OMI 1.20.: Prevenció i lluita contra incendi.

Curs model OMI 1.13: Primers auxilis bàsics.

Curs model OMI 1.21.: Seguretat personal i responsabilitats socials.

Per impartir els continguts que preveu aquest curs s’ha previst una durada de 70 hores lectives, distribuïdes en 45 hores d’un contingut teòric, 25 hores en contingut pràctic i 2 hores per realitzar les avaluacions.

Requisitos:

› Aportar identificació.

› Saber nedar.

› No tindre problemes de salut cardíaca o pulmonar.

› Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna .

Properes dates:

Fecha

Desde el 24 de enero al 5 de febrero

Horario

17:00 a 21:00

Cronograma

Fecha

Desde el 14 al 22 de febrero

Horario

08:00 a 17:00

Cronograma

Fecha

Desde el 28 de febrero al 12 de marzo

Horario

17:00 a 21:00

Cronograma

Fecha

Desde el 21 al 29 de marzo

Horario

08:00 a 17:00

Cronograma

Sobre la certificació:

Per què serveix:

El certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima STCW és obligatori per a tot personal contractat a bord d’un vaixell de navegació marítima i que exerceixi funcions professionals marítimes als vaixells civils, així com a aquells als quals se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell , en virtut del Quadre d’Obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d’Emergències de Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

D’altra banda, hi ha en marxa un projecte que complementarà l’actual Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo, en el que especifica que tenint el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat les titulacions d’esbarjo com el PER (Patró d’Embarcacions d’Esbarjo), PI (Patró de Iot) o CY (Capità de Iot), podran prestar alguns serveis remunerats, com per exemple:

El transport de persones i mercaderies efectuat mitjançant embarcacions d’esbarjo amb destinació a altres embarcacions o vaixells d’esbarjo.

La realització d’excursions turístiques i la pràctica de la pesca d’esbarjo.

Realitzar activitats d’atracament, fondeig o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.

Realitzar proves de mar a bord d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.

Govern d’embarcacions destinades al socorrisme a les platges.

Prestar serveis de tripulació en embarcacions.

Testimonis:

També et pot interessar…

Patró portuari

9 55€ 899€

Vaixells de passatge

290€ 270€

Formació sanitària inicial

390€ 370€

Avançat en lluita c/ incendis

499€ 469€

F. bàsica en protecció

190€ 180€

Operador restringit SMSSM

549€ 519€