Patrón Portuario - STCW

Per què serveix?

Les atribucions del comandament són les següents:
Exercir com a patró de vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT que facin navegacions que no s’allunyin més de tres milles d’un port o d’una zona de refugi i que, si escau, transportin un màxim de 150 passatgers. Poden exercir simultàniament el comandament de l’embarcació i el servei de màquines sempre que ho permeti les característiques de l’embarcació i la potència propulsora no superi els 375 KW en un sol motor o el doble de la potència propulsora esmentada en dos o més motors.

Curs complet

Tarifa:

Abans: 955€ Ara: 899€

Actualización

Tarifa:

8h 240€

Noves dates Proximament!!

Patrón Portuario

899,00

El curs inclou:

› Manual del curs “Patró Portuari”.

› Material de papereria: bolígraf, llibreta, 5 cartes nàutiques per alumne, transportador d’angles i compàs.

› Programa del curs.

› Temari del curs.

› 110 hores de classes teòriques.

› 40 hores de classes pràctiques.

Conocimientos:

L’objectiu principal d’aquest curs, que té un rang de titulació professional de la Marina Mercante, és facultar el posseïdor del títol, una vegada superat l’examen teòric i l’embarcament de 12 mesos, 6 al servei de pont i 6 al servei de màquines, a ser Patró de vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT que facin navegacions que no s’allunyin més de 3 milles de port i que transportin un màxim de 150 passatgers. Pot exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines, sempre que el vaixell compti amb els automatismes adequats i la potència no superi els 375 KW en un sol motor, o el doble en dos o més motors.

Requisitos:

› Saber nedar.

› No tindre problemes de salut cardíaca o pulmonar.

› Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna .

Planificació de curs:

El curs per a l’obtenció del TÍTOL PROFESSIONAL DE PATRÓ PORTUARI s’imparteix conforme a allò establert per la normativa nacional d’aplicació i significadament conforme al que disposa la secció A-II/3 del Codi Internacional de Formació i Certificació, STCW Esmenes de Manila ja allò preceptuat a l’article 10 del RD 973/2009, de 12 de juny (BOE 02.07.2009).

Aquest curs té una durada de 150 hores distribuïdes en dos blocs. El primer bloc, de 110 hores de durada recull els continguts, competències i aptituds detallats a l’Ordre FOM 2296/2002. El segon bloc, de 40 hores de durada contempla les proves pràctiques mínimes per avaluar la competència i els seus continguts també es detallen a el Reial decret anterior.

També et pot interessar…

Formació bàsica en seguretat

749€ 599€

Vaixells de passatge

290€ 270€

Formació sanitària inicial

390€ 370€

Avançat en lluita c/ incendis

499€ 469€

F. bàsica en protecció

190€ 180€

Operador restringit SMSSM

549€ 519€