Vaixells de passatge

Curs complet

Tarifa:

Abans: 290€ Ara: 270€

Actualización

Tarifa:

8h 140€

B. Pasaje

270,00

El Certificat de Vaixells de Passatge és obligatori per als Capitans, Oficials i Mariners, tant de Pont i de Màquines, i la resta de tripulació amb funcions d’emergència i que presti un servei directe als passatgers als espais destinats a aquests, amb tonatge igual o superior a 500 GT o que estiguin autoritzats a transportar 300 o més passatgers.

El curs inclou:

› Manual del curs “Bucs de passatge”.

› Material de papereria: bolígraf i llibreta.

› Programa del curs.

› 12 hores de classes teòriques.

› 4 hores de classes pràctiques.

Objetivos del curso:

› Conéixer les prescripcions internacionals sobre la seguretat en vaixells de passatge.

› Conéixer les limitacions operacionals i de projecte del vaixell.

› Conéixer les restriccions de rendiment en condicions meteorològiques adverses.

› Conéixer les limitacions sobre l’estabilitat.

› Conéixer els procediments d’obrir i tancar les portes i els sistemes hidràulics.

› Conéixer els diferents procediments per evitar l’entrada d’aigua.

› Conéixer els efectes de les inundacions.

› Comunicar-se amb el passatge.

› Conéixer vocabulari bàsic d’anglès.

› Dominar el llenguatge de signes en cas que la comunicació verbal es dificulti.

› Saber fer demostracions als passatgers sobre l’ús de dispositius salvavides.

› Conéixer tots els dispositius salvavides.

› Conéixer els quadres d’obligacions.

› Prestar assistència als passatgers impartint ordres clares i precises.

› Tranquil·litzar els passatgers en cas d’emergència.

› Saber evitar el pànic.

› Manejar i comprovar les llistes de passatgers.

› Conèixer el procediment de càrrega i embarcament en vaixells de passatge i transbordament rodat i altres unitats de transport.

› Saber el procediment d’embarcament i desembarcament dels passatgers en vaixells de passatge.

› Conéixer les precaucions, procediments i prescripcions especials del transport de mercaderies perilloses.

› Aplicar les disposicions del codi de pràctiques de seguretat per a l’estiba i la subjecció de la càrrega.

› Utilitzar correctament l’equip de subjecció de la càrrega i els materials disponibles.

› Saber calcular l’estabilitat, el seient i els esforços en les diferents condicions de càrrega.

› Saber calcular les condicions de darrere base de llast i combustible respecte de l’estabilitat, el seient i els esforços.

› Aplicar els procediments establerts per a l’obertura, el tancament i la subjecció de les obertures del casc.

› Conéixer el procediment de reconeixement per comprovar que els tancaments són correctes.

› Conéixer el procediment per a la ventilació dels espais de càrrega durant la càrrega, la descàrrega, el viatge i en situacions d’emergència.

› Organitzar i planificar els procediments en una emergència.

› Optimitzar els recursos de bord.

› Saber dirigir al passatge.

› Conéixer les diferents tècniques de control.

› Mantenir les comunicacions.

› Donar instruccions clares i precises.

Requisitos:

› Saber nedar.

› No tindre problemes de salut cardíaca o pulmonar.

› Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna .

Planificación del Curso:

El programa del curs VAIXELLS DE PASSATGE està regulat per la següent normativa:
Conveni STCW -78/10 i Codi de Formació (BOE nº67/2012 de 19 de març i nº133/2012, de 04 de juny):
Regla V-2, paràgrafs 1, 2, 3 i 4 de la Secció AV/2 i Quadre AV/2 del codi de formació Orde FOM/2296/2002, de 4 de setembre, per la qual es regulen els programes de formació de els títols professionals de Mariners de Pont i de Màquines de la Marina Mercant, i de Patró Portuari, així com els certificats despecialitat acreditatius de la competència professional.Per a la seva estructuració s’han tingut en compte les recomanacions i els continguts del Curs modalitat OMI:

› Curs model 1.41: “Formació en gestió de multituds en vaixells de passatge”.

› Curs model 1.44: “Formació en seguretat per al personal que presta servei directe als espais de passatgers”.

› Curs model 1.42: “Formació en gestió de crisis i comportament humà en vaixells de passatge”.

Per impartir els continguts que preveu aquest curs s’ha previst una durada de 32 hores lectives, distribuïdes en 24 hores d’un contingut teòric (de les quals 1 hora està destinada a la realització de l’examen) i 8 hores en contingut pràctic.

Actualización

El títol de vaixells de passatge s’ha de renovar cada 5 anys. El curs d’actualització té un preu de 150 € .

Per a la impartició dels continguts que preveu aquest curs s’ha previst una durada de

› 7 hores lectives teòriques (no existint hores practiques) i

› 1 hora per a l’avaluació de coneixements.

També et pot interessar…

Formació bàsica en seguretat

749€ 599€

Patró portuari

9 55€ 899€

Formació sanitària inicial

390€ 899€

Avançat en lluita c/ incendis

499€ 469€

F. bàsica en protecció

190€ 180€

Operador restringit SMSSM

550€ 490€