Curs Formació Bàsica en Seguretat Marítima

Des de 670€
Pròxims cursos:
Lloc Tipus Modalitat del títol Dates Horari Data i lloc examen Tancament matrícula Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 18 febrer 2019 - 01 març 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 01 març 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 04 febrer 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1550448000 18 febrer 2019 - 01 març 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1551398400 01 març 2019
Barcelona
1549238400 04 febrer 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 18 març 2019 - 29 març 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 29 març 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 04 març 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1552867200 18 març 2019 - 29 març 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1553817600 29 març 2019
Barcelona
1551657600 04 març 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 15 abril 2019 - 17 abril 2019
Horari: lun-mie de 09h a 18h
Data i lloc examen: 17 abril 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 01 abril 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1555286400 15 abril 2019 - 17 abril 2019 lun-mie de 09h a 18h 1555459200 17 abril 2019
Barcelona
1554076800 01 abril 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 20 maig 2019 - 31 maig 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 31 maig 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 06 maig 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1558310400 20 maig 2019 - 31 maig 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1559260800 31 maig 2019
Barcelona
1557100800 06 maig 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 17 juny 2019 - 28 juny 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 28 juny 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 03 juny 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1560729600 17 juny 2019 - 28 juny 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1561680000 28 juny 2019
Barcelona
1559520000 03 juny 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 16 setembre 2019 - 27 setembre 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 27 setembre 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 02 setembre 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1568592000 16 setembre 2019 - 27 setembre 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1569542400 27 setembre 2019
Barcelona
1567382400 02 setembre 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 21 octubre 2019 - 01 novembre 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 01 novembre 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 07 octubre 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1571616000 21 octubre 2019 - 01 novembre 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1572566400 01 novembre 2019
Barcelona
1570406400 07 octubre 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Matí
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 18 novembre 2019 - 29 novembre 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 29 novembre 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 04 novembre 2019
Comprar
Matí Curs Complet 1574035200 18 novembre 2019 - 29 novembre 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1574985600 29 novembre 2019
Barcelona
1572825600 04 novembre 2019 Comprar

Curs Formació Bàsica en Seguretat Marítima: ESPECIFICACIONS

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?
EL PREU DEL CURS COMPLERT ES DE 670€
 • Manual del curs "Formació bàsica de seguretat".
 • Material de papereria: bolígraf i llibreta.
 • Programa del curs.
 • 45 hores de classes teòriques
 • 25 hores de classes pràctiques
 • 2 hores d'avaluacions

EL PREU DE CURS D'ACTUALITZACIÓ DEL TÍTOL ES DE 270 €
 • 16 hores en classes pràctiques

PLANIFICACIÓ DEL CURS

PLANIFICACIÓ DEL CURS
El curs per a l'obtenció del CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA s'imparteix d'acord amb el que estableix la normativa nacional d'aplicació i significadamente acord amb el que disposa la regla VI/1 del conveni STCW; Secció A-VI/1 (Quadres A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 i A-VI/1-4) i B-VI/1 del codi de formació.

Per a la seva estructuració s'han tingut en compte les recomanacions i continguts del Curs modalitat OMI:
 • Curs model OMI 1.19. "Tècniques de supervivència personal"
 • Curs model OMI 1.20. "Prevenció i lluita contra incendi"
 • Curs model OMI 1.13. "Primers auxilis bàsics"
 • Curs model OMI 1.21. "Seguretat personal i responsabilitats socials"
Per a la impartició dels continguts que contempla aquest curs s'ha previst una durada de 72 hores lectives, distribuïdes en 45 hores d'un contingut teòric, 25 hores en contingut pràctic i 2 hores per realitzar les avaluacions.

PER A QUÈ SERVEIX?

PER A QUÈ SERVEIX?
El Certificat de Formació Bàsica en Seguretat és obligatori per a tot personal contractat a bord d'un vaixell de navegació marítima i que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils, així com a aquells als quals se'ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d'Obligacions i Consignes del vaixell, del Pla d'Emergències de a Bord en cas de contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

D'altra banda, hi ha en marxa un projecte que complementarà l'actual Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo, en el qual especifica que tenint el Certificat d' formació Bàsica en Seguretat les titulacions d'esbarjo com ara el PER (Patró d'Embarcacions d'esbarjo), PI (Patró de Iot) o CI (Capità de Iot), podran prestar serveis remunerats, com ara:
 • El transport de persones i mercaderies efectuat mitjançant embarcacions d'esbarjo amb destinació a altres embarcacions o vaixells d'esbarjo.
 • La realització d'excursions turístiques i la pràctica de la pesca d'esbarjo.
 • Realitzar activitats d'atracada, fondeig o desplaçament d'embarcacions d'esbarjo dins de les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.
 • Realitzar proves de mar a bord d'embarcacions d'esbarjo i motos nàutiques.
 • Govern d'embarcacions destinades al socorrisme en platges.
 • Prestar serveis de tripulació en embarcacions.

QUÈ APRENDRÀS?

QUÈ APRENDRÀS?
El present curs té com a objectiu que l'alumne obtingui els coneixements d'informació i instrucció necessaris per a:
 • Conèixer i utilitzar els diferents dispositius salvavides de bord.
 • Conèixer les diferents tècniques de supervivència en la mar.
 • Prendre mesures en cas d'abandonament de vaixell.
 • Conèixer els diferents mitjans d'extinció a bord.
 • Tenir destresa en la localització de foc i fum.
 • Conèixer l'actuació en cas d'incendi.
 • Conèixer els diferents agents extintors.
 • Conèixer la utilització dels equips respiratoris autònoms.
 • Saber com actuar en cas d'accident.
 • Tenir coneixement dels primers auxilis.
 • Utilitzar la farmaciola
 • Conèixer els diferents procediments d'evacuació d'un ferit.
 • Avaluar els diferents perills i emergències que es puguin produir a bord
 • Conèixer els plans de contingència
 • Utilitzar els diferents equips i mitjans de supervivència.
 • Conèixer els efectes de la contaminació mediambiental i la manera de prevenir-los.
 • Conèixer el pla nacional de salvament i els procediments de socors.
 • Conèixer els diferents mitjans de seguretat en el treball i equips de seguretat personal.
 • Conèixer els perills de la droga i l'alcohol a la feina.

REQUISITS MÍNIMS

REQUISITS MÍNIMS
 • Saber nedar
 • No tenir problemes de salut cardíaca o pulmonar
 • Tenir 16 anys i autorització paterna

ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ BÀSICA

ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ BÀSICA
El títol de Formació Bàsica en Seguretat Marítima s'ha de renovar cada 5 anys. El curs d'actualització té un preu de 300 €.

Aquest curs d'actualització, és de caràcter pràctic i s'ha desenvolupat de la següent manera:
els continguts que contempla aquest curs s'han previst una durada de 16 hores de pràctiques, distribuïdes en
 • 6 hores d'un contingut pràctic en tècniques de supervivència i
 • 10 hores en contingut pràctic en prevenció i lluita contra incendis.

Cursos relacionats

B.Passatge

Vaixells de Passatge 250€
B.Passatge

F.Sanitària

Formació Sanitària Específica Inicial 350€
F.Sanitària
Quin títol necessito?
Fes el test per saber quin curs s'adapta més a les teves necessitats!
Fes el test!
Follow us