Curs Formació Bàsica en Seguretat Marítima

Des de 750€
Pròxims cursos:
Lloc Tipus Modalitat del títol Dates Horari Data i lloc examen Tancament matrícula Comprar
Actualment no hi ha cursos programats

Curs Formació Bàsica en Seguretat Marítima: ESPECIFICACIONS

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?
EL PREU DEL CURS COMPLERT ES DE 750€
 • Manual del curs "Formació bàsica de seguretat".
 • Material de papereria: bolígraf i llibreta.
 • Programa del curs.
 • 45 hores de classes teòriques
 • 25 hores de classes pràctiques
 • 2 hores d'avaluacions

EL PREU DE CURS D'ACTUALITZACIÓ DEL TÍTOL ES DE 300 € (consulta promocions)
 • 16 hores en classes pràctiques

PLANIFICACIÓ DEL CURS

PLANIFICACIÓ DEL CURS
El curs per a l'obtenció del CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA s'imparteix d'acord amb el que estableix la normativa nacional d'aplicació i significadamente acord amb el que disposa la regla VI/1 del conveni STCW; Secció A-VI/1 (Quadres A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 i A-VI/1-4) i B-VI/1 del codi de formació.

Per a la seva estructuració s'han tingut en compte les recomanacions i continguts del Curs modalitat OMI:
 • Curs model OMI 1.19. "Tècniques de supervivència personal"
 • Curs model OMI 1.20. "Prevenció i lluita contra incendi"
 • Curs model OMI 1.13. "Primers auxilis bàsics"
 • Curs model OMI 1.21. "Seguretat personal i responsabilitats socials"
Per a la impartició dels continguts que contempla aquest curs s'ha previst una durada de 72 hores lectives, distribuïdes en 45 hores d'un contingut teòric, 25 hores en contingut pràctic i 2 hores per realitzar les avaluacions.

PER A QUÈ SERVEIX?

PER A QUÈ SERVEIX?
El Certificat de Formació Bàsica en Seguretat és obligatori per a tot personal contractat a bord d'un vaixell de navegació marítima i que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils, així com a aquells als quals se'ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d'Obligacions i Consignes del vaixell, del Pla d'Emergències de a Bord en cas de contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

D'altra banda, hi ha en marxa un projecte que complementarà l'actual Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regula les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo, en el qual especifica que tenint el Certificat d' formació Bàsica en Seguretat les titulacions d'esbarjo com ara el PER (Patró d'Embarcacions d'esbarjo), PI (Patró de Iot) o CI (Capità de Iot), podran prestar serveis remunerats, com ara:
 • El transport de persones i mercaderies efectuat mitjançant embarcacions d'esbarjo amb destinació a altres embarcacions o vaixells d'esbarjo.
 • La realització d'excursions turístiques i la pràctica de la pesca d'esbarjo.
 • Realitzar activitats d'atracada, fondeig o desplaçament d'embarcacions d'esbarjo dins de les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.
 • Realitzar proves de mar a bord d'embarcacions d'esbarjo i motos nàutiques.
 • Govern d'embarcacions destinades al socorrisme en platges.
 • Prestar serveis de tripulació en embarcacions.

QUÈ APRENDRÀS?

QUÈ APRENDRÀS?
El present curs té com a objectiu que l'alumne obtingui els coneixements d'informació i instrucció necessaris per a:
 • Conèixer i utilitzar els diferents dispositius salvavides de bord.
 • Conèixer les diferents tècniques de supervivència en la mar.
 • Prendre mesures en cas d'abandonament de vaixell.
 • Conèixer els diferents mitjans d'extinció a bord.
 • Tenir destresa en la localització de foc i fum.
 • Conèixer l'actuació en cas d'incendi.
 • Conèixer els diferents agents extintors.
 • Conèixer la utilització dels equips respiratoris autònoms.
 • Saber com actuar en cas d'accident.
 • Tenir coneixement dels primers auxilis.
 • Utilitzar la farmaciola
 • Conèixer els diferents procediments d'evacuació d'un ferit.
 • Avaluar els diferents perills i emergències que es puguin produir a bord
 • Conèixer els plans de contingència
 • Utilitzar els diferents equips i mitjans de supervivència.
 • Conèixer els efectes de la contaminació mediambiental i la manera de prevenir-los.
 • Conèixer el pla nacional de salvament i els procediments de socors.
 • Conèixer els diferents mitjans de seguretat en el treball i equips de seguretat personal.
 • Conèixer els perills de la droga i l'alcohol a la feina.

REQUISITS MÍNIMS

REQUISITS MÍNIMS
 • Saber nedar
 • No tenir problemes de salut cardíaca o pulmonar
 • Tenir 16 anys i autorització paterna

ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ BÀSICA

ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ BÀSICA
El títol de Formació Bàsica en Seguretat Marítima s'ha de renovar cada 5 anys. El curs d'actualització té un preu de 300 €.

Aquest curs d'actualització, és de caràcter pràctic i s'ha desenvolupat de la següent manera:
els continguts que contempla aquest curs s'han previst una durada de 16 hores de pràctiques, distribuïdes en
 • 6 hores d'un contingut pràctic en tècniques de supervivència i
 • 10 hores en contingut pràctic en prevenció i lluita contra incendis.
Quin títol necessito?
Fes el test per saber quin curs s'adapta més a les teves necessitats!
Fes el test!
Follow us