Curs Formació Sanitària Específica Inicial

Des de 390€
Pròxims cursos:
Lloc Tipus Modalitat del títol Dates Horari Data i lloc examen Tancament matrícula Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 23 abril 2018 - 26 abril 2018
Horari: lun. a jue. de 10h a 17h
Data i lloc examen: 26 abril 2018 Barcelona
Tancament matrícula: 12 març 2018
Comprar
Intensiu Curs Complet 1524441600 23 abril 2018 - 26 abril 2018 lun. a jue. de 10h a 17h 1524700800 26 abril 2018
Barcelona
1520812800 12 març 2018 Comprar

Curs Formació Sanitària Específica Inicial: ESPECIFICACIONS

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?
EL PREU DE CURS COMPLET ES DE 390 €
 • Manual del curs "Formació sanitària específica inicial" en el suport que es consideri oportú, ja sigui en paper o en format PDF a pendrive.
 • Format pdf per a consulta del "Manual Sanitari a Bord"
 • Material d'escriptori / papereria per a cada alumne.
 • DVD del curs Formació sanitària específica avançada editat per l'ISM o presentacions en el format que es consideri adient.
 • Material de pràctiques (petit utillatge i material d'un sol ús).

PLANIFICACIÓ DEL CURS

PLANIFICACIÓ DEL CURS
El curs per a l'obtenció del Certificat de FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA INICIAL, s'imparteix d'acord amb el que estableixen les normes de competència de la Secció A-VI / 4-1 del Codi Internacional de Formació i Certificació, STCW Esmenes de Manila.

Per a la impartició dels continguts que contempla el currículum d'aquest curs s'ha previst una durada de 22 hores lectives, distribuïdes en 11 hores de contingut teòric i 11 hores de contingut pràctic.

PER A QUÈ SERVEIX?

PER A QUÈ SERVEIX?
La finalitat del curs consistirà en capacitar a l'alumne en primers auxilis, tècniques elementals d'infermeria i en el procediment a seguir en la consulta mèdica per ràdio.

REQUISITS MÍNIMS

REQUISITS MÍNIMS
Els requisits específics que han d'acreditar els beneficiaris de la formació professional marítima i sanitària de l'ISM en el moment de presentar la seva sol·licitud, són els següents:

Titulació / Certificat Professional:
Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions o certificacions en els termes que s'assenyalen per a cadascuna d'elles o per a l'obtenció d'aquestes titulacions o certificats; estar cursant estudis acadèmics (i les pràctiques que els mateixos comporten); o estar realitzant les pràctiques en una empresa un cop finalitzats aquells, havent d'acreditar ambdues situacions mitjançant el corresponent certificat (del centre d'estudis o de l'empresa o centre de pràctiques):
 • Capità de la Marina Mercant.
 • Pilot de Primera de la Marina Mercant.
 • Pilot de Segona de la Marina Mercant.
 • Capità de Pesca.
 • Patró d'Altura.
 • Patró de Litoral.
 • Cap de Màquines de la Marina Mercant.
 • Oficial de Màquines de Primera de la Marina Mercant.
 • Oficial de Màquines de Segona de la Marina Mercant.
 • Mecànic Major Naval.
 • Mecànic Naval.
 • Patró Costaner Polivalent.
 • Patró Portuari.
 • Patró local de pesca.
 • Mariner Pescador amb atribució de comandament.
 • Mariner de pont de la Marina Mercant amb atribució de comandament.
 • Mariner de pont de la Marina Mercant.
 • Mariner de Màquines de la Marina Mercant.
 • Mariner Pescador.
 • Certificat de Patró Professional d'instal·lacions i dàrsenes portuàries.
 • Certificat d'especialitat de patró professional d'embarcacions d'esbarjo.
 • Certificat de Formació Bàsica.
 • Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.

Titulació Acadèmica:
 • No s'exigeix ​​cap titulació acadèmica.

Formació complementària:
 • No s'exigeix ​​formació complementària prèvia.

Experiència professional:
 • No s'exigeix ​​experiència professional prèvia.

Altres requisits:
 • En el moment de la presentació de la sol·licitud declaració responsable de no patir malaltia física o psíquica que li impedeixi desenvolupar la formació sol·licitada.

Cursos relacionats

F.Bàsica S.M.

Formació Bàsica en Seguretat Marítima 300€
F.Bàsica S.M.

B.Passatge

Vaixells de Passatge 150€
B.Passatge

M.Pont

Mariner de Pont 600€
M.Pont

ROC

Operador Restringit del SMSSM 600€
ROC

F.Bàsica P.M.

Formació Bàsica en Protecció Marítima 190€
F.Bàsica P.M.
Quin títol necessito?
Fes el test per saber quin curs s'adapta més a les teves necessitats!
Fes el test!
Follow us