Curs Mariner de Pont

Des de 470€
Pròxims cursos:
Lloc Tipus Modalitat del títol Dates Horari Data i lloc examen Tancament matrícula Comprar
Actualment no hi ha cursos programats

Curs Mariner de Pont: ESPECIFICACIONS

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?
EL PREU DE CURS COMPLET ES DE 450 €
 • Manual del curs "Mariner de pont" es lliura en un pen drive.
 • Material de papereria: bolígraf, llibreta.
 • Programa del curs.
 • Temari del curs.
 • Full de reclamacions.
 • 45 hores de classes teòriques
 • 25 hores de classes pràctiques
 • 2 hores d'avaluacions

PLANIFICACIÓ DEL CURS

PLANIFICACIÓ DEL CURS
El curs per a l'obtenció del TÍTOL PROFESSIONAL DE MARINER DE PONT s'imparteix d'acord amb el que estableix la normativa nacional d'aplicació i significadamente acord amb el que disposa la secció A-II/4 del Codi Internacional de Formació i Certificació, STCW Esmenes de Manila ja que preceptua l'article 18 del RD 973/2009, de 12 de juny (BOE 02.07.2009).

Aquest curs té una durada de 60 hores distribuïdes en dos blocs. El primer bloc, de 45 hores de durada recull els continguts, competències i aptituds detallats en l'Ordre FOM 2296/2002. El segon bloc, de 15 hores de durada contempla les proves pràctiques mínimes per avaluar la competència i els seus continguts també es detallen en el Reial Decret anterior.

PER A QUÈ SERVEIX?

PER A QUÈ SERVEIX?
El Títol Professional de Mariner de Pont ens permet formar part de la guàrdia de navegació, com guaita o timoner en els vaixells civils, amb excepció dels vaixells pesquers.

Fer servir embarcacions amb fins comercials de menys de 10 metres d'eslora, sempre que no transportin més de 12 passatgers, operin exclusivament dins d'aigües interiors i tinguin una potència adequada a l'embarcació. Per a això hauran d'acreditar la realització d'un període d'embarcament no inferior a 6 mesos exercint serveis professionals i sent habilitats pels òrgans perifèrics de la Direcció General de la Marina Mercant.

L'objectiu principal d'aquest curs, que posseeix un rang de titulació professional de la Marina Mercant, és facultar el posseïdor del títol, un cop superat l'examen teòric i l'embarcament de 6 mesos, a ser Mariner de pont de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 500 GT que realitzin navegacions exclusivament dins d'aigües interiors i que transportin un màxim de 12 passatgers.

QUÈ APRENDRÀS?

QUÈ APRENDRÀS?
El present curs té com a objectiu que l'alumne obtingui els coneixements d'informació i instrucció necessaris de:
 • Govern del vaixell i ordres
 • Servei de vigilància
 • Control d'una guàrdia segura
 • Equips d'emergència

REQUISITS MÍNIMS

REQUISITS MÍNIMS
 • Saber nedar
 • Tenir 16 anys i autorització paterna

Cursos relacionats

F.Bàsica S.M.

Formació Bàsica en Seguretat Marítima 750€
F.Bàsica S.M.

F.Sanitària

Formació Sanitària Específica Inicial 390€
F.Sanitària
Quin títol necessito?
Fes el test per saber quin curs s'adapta més a les teves necessitats!
Fes el test!
Follow us