Curs Patró Portuari

Des de 940€
Pròxims cursos:
Lloc Tipus Modalitat del títol Dates Horari Data i lloc examen Tancament matrícula Comprar
Actualment no hi ha cursos programats

Curs Patró Portuari: ESPECIFICACIONS

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?
EL PREU DE CURS COMPLET ES DE 850 €
  • Manual del curs "Patró Portuari".
  • Material de papereria: bolígraf, llibreta, 5 cartes nàutiques per alumne, transportador d'angles i compàs.
  • Programa del curs.
  • Temari del curs.
  • 110 hores de classes teòriques
  • 40 hores de classes pràctiques
  • 3 hores d'avaluacions

PLANIFICACIÓ DEL CURS

PLANIFICACIÓ DEL CURS
El curs per a l'obtenció del TÍTOL PROFESSIONAL DE PATRÓ PORTUARI s'imparteix d'acord amb el que estableix la normativa nacional d'aplicació i significadamente acord amb el que disposa la secció A-II/3 del Codi Internacional de Formació i Certificació, STCW Esmenes de Manila ja que preceptua l'article 10 del RD 973/2009, de 12 de juny (BOE 02.07.2009).

Aquest curs té una durada de 150 hores distribuïdes en dos blocs. El primer bloc, de 110 hores de durada recull els continguts, competències i aptituds detallats en l'Ordre FOM 2296/2002.El segon bloc, de 40 hores de durada contempla les proves pràctiques mínimes per avaluar la competència i els seus continguts també es detallen en el Reial Decret anterior.

PER A QUÈ SERVEIX?

PER A QUÈ SERVEIX?
Les atribucions del comandament són les següents:
Exercir com a patró de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions que no s'allunyin més de tres milles d'un port o d'una zona de refugi i que, si escau, transportin un màxim de 150 passatgers. Podran exercir simultàniament el comandament de l'embarcació i el servei de màquines sempre que ho permeti les característiques de l'embarcació i la potència propulsora no sobrepassi els 375 kW en un sol motor o el doble de l'esmentada potència propulsora en dos o més motors.

QUÈ APRENDRÀS?

QUÈ APRENDRÀS?
L'objectiu principal d'aquest curs, que posseeix un rang de titulació professional de la Marina Mercant, és facultar el posseïdor del títol, un cop superat l'examen teòric i l'embarcament de 12 mesos, 6 en el servei de pont i 6 en el servei de màquines, a ser Patró de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions que no s'allunyin més de 3 milles de port i que transportin un màxim de 150 passatgers. Pot exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines, sempre que el vaixell compti amb els automatismes adequats i la potència no sobrepassi els 375 kW en un sol motor, o el doble en dues o més motors. A més els vaixells han de reunir les següents condicions: Vaixells civils espanyols d'arqueig brut superior a 5 GT/T.R.B i potència.
Quin títol necessito?
Fes el test per saber quin curs s'adapta més a les teves necessitats!
Fes el test!
Follow us