Curs Patró Portuari

Des de 1.000€
Pròxims cursos:
Lloc Tipus Modalitat del títol Dates Horari Data i lloc examen Tancament matrícula Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 12 febrer 2018 - 17 març 2018
Horari: lun. a sáb. de 10h a 16h
Data i lloc examen: 17 març 2018 Barcelona
Tancament matrícula: 24 gener 2018
Comprar
Intensiu Curs Complet 1518393600 12 febrer 2018 - 17 març 2018 lun. a sáb. de 10h a 16h 1521244800 17 març 2018
Barcelona
1516752000 24 gener 2018 Comprar

Curs Patró Portuari: ESPECIFICACIONS

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?
EL PREU DE CURS COMPLET ES DE 1.000 €
  • Manual del curs "Patró Portuari".
  • Material de papereria: bolígraf, llibreta, 5 cartes nàutiques per alumne, transportador d'angles i compàs.
  • Programa del curs.
  • Temari del curs.
  • 110 hores de classes teòriques
  • 40 hores de classes pràctiques
  • 3 hores d'avaluacions

PLANIFICACIÓ DEL CURS

PLANIFICACIÓ DEL CURS
El curs per a l'obtenció del TÍTOL PROFESSIONAL DE PATRÓ PORTUARI s'imparteix d'acord amb el que estableix la normativa nacional d'aplicació i significadamente acord amb el que disposa la secció A-II/3 del Codi Internacional de Formació i Certificació, STCW Esmenes de Manila ja que preceptua l'article 10 del RD 973/2009, de 12 de juny (BOE 02.07.2009).

Aquest curs té una durada de 150 hores distribuïdes en dos blocs. El primer bloc, de 110 hores de durada recull els continguts, competències i aptituds detallats en l'Ordre FOM 2296/2002.El segon bloc, de 40 hores de durada contempla les proves pràctiques mínimes per avaluar la competència i els seus continguts també es detallen en el Reial Decret anterior.

PER A QUÈ SERVEIX?

PER A QUÈ SERVEIX?
Les atribucions del comandament són les següents:
Exercir com a patró de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions que no s'allunyin més de tres milles d'un port o d'una zona de refugi i que, si escau, transportin un màxim de 150 passatgers. Podran exercir simultàniament el comandament de l'embarcació i el servei de màquines sempre que ho permeti les característiques de l'embarcació i la potència propulsora no sobrepassi els 375 kW en un sol motor o el doble de l'esmentada potència propulsora en dos o més motors.

QUÈ APRENDRÀS?

QUÈ APRENDRÀS?
L'objectiu principal d'aquest curs, que posseeix un rang de titulació professional de la Marina Mercant, és facultar el posseïdor del títol, un cop superat l'examen teòric i l'embarcament de 12 mesos, 6 en el servei de pont i 6 en el servei de màquines, a ser Patró de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions que no s'allunyin més de 3 milles de port i que transportin un màxim de 150 passatgers. Pot exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines, sempre que el vaixell compti amb els automatismes adequats i la potència no sobrepassi els 375 kW en un sol motor, o el doble en dues o més motors. A més els vaixells han de reunir les següents condicions: Vaixells civils espanyols d'arqueig brut superior a 5 GT/T.R.B i potència.

REQUISITS MÍNIMS

REQUISITS MÍNIMS
  • Saber nedar
  • Tenir 20 anys

Cursos relacionats

F.Bàsica S.M.

Formació Bàsica en Seguretat Marítima 300€
F.Bàsica S.M.

B.Passatge

Vaixells de Passatge 150€
B.Passatge

M.Pont

Mariner de Pont 600€
M.Pont

ROC

Operador Restringit del SMSSM 600€
ROC

F.Bàsica P.M.

Formació Bàsica en Protecció Marítima 190€
F.Bàsica P.M.

F.Sanitària

Formació Sanitària Específica Inicial 390€
F.Sanitària
Quin títol necessito?
Fes el test per saber quin curs s'adapta més a les teves necessitats!
Fes el test!
Follow us