Curs Vaixells de Passatge

Des de 250€
Pròxims cursos:
Lloc Tipus Modalitat del títol Dates Horari Data i lloc examen Tancament matrícula Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 24 novembre 2018 - 02 desembre 2018
Horari: sáb. y dom. de 9h a 18h
Data i lloc examen: 02 desembre 2018 Barcelona
Tancament matrícula: 05 novembre 2018
Comprar
Intensiu Curs Complet 1543017600 24 novembre 2018 - 02 desembre 2018 sáb. y dom. de 9h a 18h 1543708800 02 desembre 2018
Barcelona
1541376000 05 novembre 2018 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 04 febrer 2019 - 08 febrer 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 08 febrer 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 21 gener 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1549238400 04 febrer 2019 - 08 febrer 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1549584000 08 febrer 2019
Barcelona
1548028800 21 gener 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 01 abril 2019 - 05 abril 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 05 abril 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 18 març 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1554076800 01 abril 2019 - 05 abril 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1554422400 05 abril 2019
Barcelona
1552867200 18 març 2019 Comprar
Barcelona
Lloc: Barcelona
Tipus: Intensiu
Modalitat del títol: Curs Complet
Dates: 03 juny 2019 - 07 juny 2019
Horari: Lun-vie de 9h a 18h
Data i lloc examen: 07 juny 2019 Barcelona
Tancament matrícula: 20 maig 2019
Comprar
Intensiu Curs Complet 1559520000 03 juny 2019 - 07 juny 2019 Lun-vie de 9h a 18h 1559865600 07 juny 2019
Barcelona
1558310400 20 maig 2019 Comprar

Curs Vaixells de Passatge: ESPECIFICACIONS

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?

QUÈ INCLOU I QUANT COSTA?
EL PREU DE CURS COMPLET ES DE 250€
 • Manual del curs "Vaixells de passatge".
 • Material de papereria: bolígraf i llibreta.
 • Programa del curs.
 • 23 hores de classes teòriques
 • 8 hores de classes pràctiques
 • 1 hora d'avaluacions

EL PREU DE CURS D'ACTUALITZACIÓ DEL TÍTOL ES DE 120 €
 • 7 hores en classes teòriques
 • 1 hora d'avaluació

PLANIFICACIÓ DEL CURS

PLANIFICACIÓ DEL CURS
El programa del curs VAIXELLS DE PASSATGE està regulat per la següent normativa:
Conveni STCW-78/10 i Codi de Formació (BOE nº67 / 2012 de 19 de març i nº133/2012, de 04 de juny):
Regla V-2, paràgrafs 1, 2, 3 i 4 de la secció AV/2 i Quadre AV/2 del codi de formació Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre, per la qual es regulen els programes de formació de els títols professionals de Mariners de Pont i de Màquines de la Marina Mercant, i de Patró Portuari, així com els certificats d'especialitat acreditativos de la competència professional.

Per a la seva estructuració s'han tingut en compte les recomanacions i continguts del Curs modalitat OMI:
 • Curs model 1.28: "Control de multituds, seguretat dels passatgers i formació en seguretat per al personal que proporcioni un servei directe als passatgers en els espais destinats a aquests".
 • Curs model 1.29: "Competència en maneig de crisi i entrenament en el comportament humà, incloent seguretat dels passatgers, la càrrega i entrenament en integritat del casc".
Per a la impartició dels continguts que contempla aquest curs s'ha previst una durada de 32 hores lectives, distribuïdes en 24 hores d'un contingut teòric (de les quals 1 hora està destinada a la realització de l'examen) i 8 hores en contingut pràctic.

PER A QUÈ SERVEIX?

PER A QUÈ SERVEIX?
El Certificat de Vaixells de Passatge serà obligatori per als capitans, oficials i Mariners, tant de Pont i de Màquines, i altres tripulació amb funcions d'emergència i que presti un servei directe als passatgers en els espais destinats a aquests, amb tonatge igual o superior a 500 GT o que estiguin autoritzats a transportar 300 o més passatgers.

QUÈ APRENDRÀS?

QUÈ APRENDRÀS?
Els objectius generals del curs són:
 • Conèixer les prescripcions internacionals sobre la seguretat en vaixells de passatge.
 • Conèixer les limitacions operacionals i de projecte del vaixell.
 • Conèixer les restriccions de rendiment en condicions meteorològiques adverses.
 • Conèixer les limitacions sobre l'estabilitat.
 • Conèixer els procediments d'obrir i tancar les portes i els sistemes hidràulics.
 • Conèixer els diferents procediments per evitar l'entrada d'aigua.
 • Conèixer els efectes de les inundacions.
 • Comunicar-se amb el passatge.
 • Conèixer vocabulari bàsic d'anglès.
 • Dominar el llenguatge de signes en el cas que la comunicació verbal es dificulti.
 • Saber efectuar demostracions als passatgers sobre l'ús de dispositius salvavides.
 • Conèixer tots els dispositius salvavides.
 • Conèixer els quadres d'obligacions.
 • Prestar assistència als passatgers impartint ordres clares i precises.
 • Tranquil·litzar els passatgers en cas d'emergència.
 • Saber evitar el pànic.
 • Fer servir i comprovar les llistes de passatgers.
 • Conèixer el procediment de càrrega i embarcament en vaixells de passatge i transbord rodat i altres unitats de transport.
 • Saber el procediment d'embarcament i desembarcament dels passatgers en vaixells de passatge.
 • Conèixer les precaucions, procediments i prescripcions especials del transport de mercaderies perilloses.
 • Aplicar les disposicions del codi de pràctiques de seguretat per a l'estiba i subjecció de la càrrega.
 • Utilitzar correctament l'equip de subjecció de la càrrega i materials disponibles.
 • Saber calcular l'estabilitat, seient i esforços en les diferents condicions de càrrega.
 • Saber calcular les condicions de després base de llast i combustible respecte de l'estabilitat, el seient i els esforços.
 • Aplicar els procediments establerts per a l'obertura, tancament i subjecció de les obertures del casc.
 • Conèixer el procediment de reconeixement per comprovar que els tancaments són correctes.
 • Conèixer el procediment per a la ventilació dels espais de càrrega durant la càrrega, descàrrega, viatge i en situacions d'emergència.
 • Organitzar i planificar els procediments en una emergència.
 • Optimitzar els recursos de bord.
 • Saber dirigir al passatge.
 • Conèixer les diferents tècniques de control.
 • Mantenir les comunicacions.
 • Donar instruccions clares i precises.

REQUISITS MÍNIMS

REQUISITS MÍNIMS
 • Tenir 16 anys i autorització paterna

ACTUALITZACIÓ VAIXELLS DE PASSATGE

ACTUALITZACIÓ VAIXELLS DE PASSATGE
El títol de Vaixells de Passatge s'ha de renovar cada 5 anys. El curs d'actualització té un preu de 150€.

Per a la impartició dels continguts que contempla aquest curs s'ha previst una durada de
 • 7 hores lectives teòriques (no existint hores pràctiques) i
 • 1 hora per a la realització de l'avaluació de coneixements.

Cursos relacionats

F.Bàsica S.M.

Formació Bàsica en Seguretat Marítima 350€
F.Bàsica S.M.

F.Sanitària

Formació Sanitària Específica Inicial 350€
F.Sanitària
Quin títol necessito?
Fes el test per saber quin curs s'adapta més a les teves necessitats!
Fes el test!
Follow us