Formación básica en protección - STWC

Curs complet

Tarifa:

Abans: 190€ / Ara: 180€

Noves dates Proximament!!

F. Básica Protección

180,00

El curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima pretén dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per reconèixer els riscos i les amenaces que afecten la protecció marítima i la necessitat d’incrementar-ne el nivell, mantenir les condicions establertes al pla de protecció del vaixell, realitzar inspeccions periòdiques de la protecció del vaixell i utilitzar adequadament lequip i els sistemes de protecció.

El curso contiene:

Introducció a la protecció marítima.

Normativa aplicable.

Responsabilitats de protecció (PPB).

Identificació de l’amenaça, el reconeixement i la resposta.

Accions de protecció del vaixell.

Control daccés.

Preparació per a emergències de protecció.

Pràctiques i exercicis.

Equipament de protecció .

Planificación del curso

El curs està basat en el conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (conveni STCW) el conveni de formació i codi de formació a la seva part A i B.

A-VI/6-1.

A-VI/6-2.

Llibre model 3.26 de lorganització marítima internacional.

Orde FOM/3933/2006 de 19 de desembre.

Orde FOM/2947/2005 de 19 de setembre.

Orde FOM/1415/2003 de 23 de maig.

Orde FOM/2296/2002 de 4 de setembre.

Resolució 21 de setembre de 2016.

Resolució 2 de febrer de 2017.

Requisitos:

› Saber nedar.

› No tindre problemes de salut cardíaca o pulmonar.

› Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna .