Renovació de titulacions nàutiques

Requisitos:

• Fotocòpia del DNI.

• Fotocòpia del títol original caducat.

• Certificat mèdic nàutic.

(*) La Llicència de Navegació no té caducitat, per la qual cosa es renova només en cas de pèrdua.

60€ (LN)

79€ (PNB, PER, PY, CY)

Neteja