Operador restringit SMSSM

Curs complet

Tarifa:

Abans: 550€ / Ara: 490€

Actualización

Tarifa:

8h 240€

ROC

490,00

El curs d’ operador de ràdio restringit del sistema mundial de socors està dirigit atoda persona que exerceixi o tingui a càrrec seu comeses relacionades amb el servei radioelèctric a bord d’un vaixell que hagi de participar en el SMSSM posseïrà el títol corresponent del SMSSM, expedit o reconegut per l’Administració segons el que disposa el Reglament de Radiocomunicacions.

Els capitans i oficials i patrons (incloent-hi els PPER) encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim a la zona A1.

El curso contiene:

Transmetre i rebre informació fent servir els subsistemes i l’equip del SMSSM i complint les prescripcions funcionals del SMSSM.

Radiocomunicacions de cerca i salvament, inclòs IAMSAR.

Mitjans per impedir la transmissió de falsos alertes d’auxili.

Sistemes de notificació per a vaixells.

Serveis radiomètrics.

Utilització del Codi internacional de senyals i de les frases normalitzades.

Anglès parlat i escrit.

Garantir serveis radioelèctrics en situacions d’emergència.

Mesures per garantir la seguretat del vaixell i del personal en relació als riscos inherents a l’equip radioelèctric, inclosos els de tipus elèctric i de radiació no ionitzant.

Planificación del curso

El curs està basat en el conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (conveni STCW) el conveni de formació i codi de formació a la seva part A i B.

A-IV/2

Llibre model 1.26 de lorganització marítima internacional.

Orde FOM/3933/2006 de 19 de desembre.

Orde FOM/2947/2005 de 19 de setembre.

Orde FOM/1415/2003 de 23 de maig.

Orde FOM/2296/2002 de 4 de setembre.

Resolució 21 de setembre de 2016.

Resolució 2 de febrer de 2017.

Requisitos:

› Saber nedar.

› No tindre problemes de salut cardíaca o pulmonar.

› Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna .

També et pot interessar…

Formació bàsica en seguretat

749€ 599€

Vaixells de passatge

290€ 270€

Formació sanitària inicial

390€ 370€

Avançat en lluita c/ incendis

499€ 469€

F. bàsica en protecció

190€ 180€

Operador restringit SMSSM

549€ 519€