Packs de formación profesional

Pack PPER

• Formació bàsica en seguretat.

• Formació sanitària específica inicial.

• Operador restringit del sistema mundial d’auxili i seguretat marítima.

• Embarcacions de supervivència i pots de rescat (no ràpids).

2040 € 1599 €

Pack CREUERS

• Formació bàsica en seguretat.

• Formació bàsica en protecció marítima.

• Vaixells de passatge.

1230€ 1045 €

Pack PATRÓ PORTUARI

• Patró portuari.

• Formació bàsica en seguretat.

• Formació sanitària específica inicial.

• Operador restringit del sistema mundial d’auxili i seguretat marítima.

2645 € 2116 €

Pack SEGURETAT

• Formació bàsica en seguretat.

• Formació sanitària específica inicial.

940€ 799€