Botes de rescate rápidos

Curs complet

Tarifa:

Abans: 290€ / Ara: 275€

Actualització

Tarifa:

200€

La titulació de Pots de Rescat Ràpids abasta la formació requerida a Oficials i Mariners de Pont i Màquines que tinguin assignades aquestes funcions als vaixells que estiguin equipats amb aquests bots.

L’objectiu general del curs és que l’alumne, un cop finalitzat el curs, sigui capaç de fer-se càrrec d’un BRR durant i després de posar-lo a flotació, operar el motor i realitzar totes les operacions, inclosos els mètodes de cerca, aparells de comunicacions i senyalització que siguin necessàries per realitzar qualsevol missió de manera segura en què intervingui un BRR.

El curso contiene:

Instruccions sobre seguretat.

Normativa i característiques constructives dels BRR.

Equip del pot de rescat.

Dispositius de posada a flotació.

Maniobres i maneig del pot en condicions de mar adverses.

Remolc donat pel pot de rescat.

Mètodes de cerca.

Rescat de supervivents.

Planificación del curso

El curs està basat en el conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (conveni STCW) el conveni de formació i codi de formació a la seva part A i B.

A-VI/2-1.

A-VI/2-2.

Llibre model 1.24 de lorganització marítima internacional.

Orde FOM/3933/2006 de 19 de desembre.

Orde FOM/2947/2005 de 19 de setembre.

Orde FOM/1415/2003 de 23 de maig.

Orde FOM/2296/2002 de 4 de setembre.

Resolució 21 de setembre de 2016.

Resolució 2 de febrer de 2017.

Requisitos:

› Saber nedar.

› No tindre problemes de salut cardíaca o pulmonar.

› Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna .